Alle veelgestelde vragen

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Aanmelden voor de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ is gratis. Voor de administratieve afhandeling houdt Stichting Afrekenen met Winkeldieven van elke schadevordering een bedrag van € 41,- in voor administratiekosten. Als de dief € 181,- heeft betaald, krijgt u dus € 140,- op uw rekening gestort. De Stichting Afrekenen met Winkeldieven heeft géén winstoogmerk.

Ik wil mijn vordering direct betalen via IDeal


betalen_dief.png#asset:90


Kunt u niet betalen via IDeal dan kunt u het op de twee volgende manieren doen:

Internetbankieren

  • Gebruik 'Overboeking' en niet 'Acceptgiro'.
  • Stort het openstaande bedrag op rekeningnummer BL71ABNA0500890501 ten name van Stichting Afrekenen met Winkeldieven.
  • Vermeld in de omschrijving het betalingskenmerk en claimnummer.

Geld overmaken via een bankoverschrijving

  • u kunt ook geld overmaken via het postagentschap. Vermeld duidelijk het betalingskenmerk en claimnummer bij uw betaling.

Houdt u er rekening mee dat overboekingen twee tot drie dagen verwerkingstijd hebben.

NB: Betalingen worden automatisch verwerkt. Het betalingskenmerk identificeert de openstaande factuur. Bij een betaling zonder kenmerk loopt u het risico dat uw betaling niet verwerkt kan worden.

Ik ben het niet eens met de vordering

U kunt uw bezwaar indienen door een e-mail te sturen aan amw@afrekenenmetwinkeldieven.nl of per brief naar

Stichting Afrekenen met Winkeldieven
Postbus 262, 2260 AG Leidschendam.

Onder vermelding van uw claimnummer.

Waarom een vordering van € 181,-?

Winkeldiefstal kost de winkelier veel tijd en geld. Als u op heterdaad bent aangehouden, kan de winkelier bij u een schadevergoeding van € 181,- claimen voor de tijd die hij kwijt is met de afhandeling van de winkeldiefstal, u moet dan denken aan het observeren, aanhouden en het doen van aangifte. Ook de kosten van directe schade zoals het vernielen van verpakkingen kunnen op u verhaald worden. 

Specificatie vordering €181,00 

Uitgangspunt voor de vordering is een afgerond uurloon van € 65,-. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat bij een aanhouding vaak meerdere medewerkers betrokken zijn.  


Kan ik ook de kosten van directe schade verhalen?

Ja, behalve een schadevergoeding van € 181,- voor oponthoud en overlast kunt u ook de kosten van directe schade verhalen op de winkeldief. Denk aan de schade die is ontstaan door het verwijderen van beveiligingslabels, het vernielen van verpakkingen of het omvallen van stellingen bij een vluchtpoging. Is deze schade reeds opgenomen in het proces-verbaal dan kunt u deze niet meer claimen via Afrekenen met Winkeldieven.

Kan ik ook de schade verhalen op een minderjarige?

Ja, voor het verhalen van schade moet de winkeldief 14 jaar of ouder zijn. Vanaf die leeftijd is een persoon pas volledig verantwoordelijk voor een onrechtmatige daad. Winkeldieven die jonger zijn dan 14 jaar zijn wel strafrechtelijk vervolgbaar. Pas vanaf 18 jaar zijn daders tekenbevoegd. 

Is het verhalen van schade wettelijk toegestaan?

Ja, een winkeldiefstal is behalve een strafbaar feit ook een onrechtmatige daad. De schade die met een onrechtmatige daad te maken heeft, mag u verhalen op de dader zie artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 162

  1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
  2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
  3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 Deze schadevergoeding staat los van een strafrechtelijk vervolg door justitie