Betalen

Via Afrekenen met Winkeldieven vergoedt de winkeldief de indirecte schade die de winkelier lijdt bij de afhandeling van een winkeldiefstal.

Betalen

Onder de indirecte schade valt de tijd die de winkelier kwijt is aan de afhandeling van de winkeldiefstal en de overlast die hij daarbij ondervindt. De dader compenseert dus de winkelier op basis van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek). De schadevergoeding bedraagt € 181,- en het betreft een civielrechtelijke vordering. Afrekenen met Winkeldieven staat daarmee los van het strafrechtelijke traject dat via de aangifte wordt afgehandeld door politie en Openbaar Ministerie.